El passat dissabte es va publicar al BOE novetats referents a la prevenció del frau fiscal, entre les quals hi destaca una mesura que afecta els pagaments en efectiu.

Fins al moment, la limitació de pagaments en efectiu entre empreses i persones físiques era de 2.500 € (o de 15.000 € en cas que la persona física tingués residència fiscal fora d’Espanya). A partir d’ara les limitacions són les següents:

  • Limitació de pagaments en efectiu entre empreses/autònoms i persones físiques: 1.000 €
  • Limitació de pagaments en efectiu entre empreses/autònoms i persones físiques amb residència fiscal a l’estranger: 10.000 €.

Aquesta limitació de pagaments en efectiu no afecta a operacions que es realitzin entre dues persones físiques actuant com a particulars.

Per últim, cal comentar que la sanció en cas d’incompliment és d’un 25% de l’import que s’hagi pagat (amb reducció del 50% en cas de pagament voluntari de la sanció).