S’ha publicat en el BOE l’increment del salari mínim interprofessional (SMI) a 1080€ mensuals, què vol dir això?

 • L’SMI és el valor del salari mínim que rep un treballador per la seva jornada legal de treball, independentment del tipus de contracte que tingui.
 • Amb aquesta nova modificació, el salari mínim queda fixat en:
  • 15.120€ bruts anuals
  • 1.080€ bruts mensuals en 14 pagues
  • 1.260€ bruts mensuals en 12 pagues
  • 36€ bruts al dia
 • L’increment de salari és amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2023, i per tant les empreses hauran d’abonar la diferència a aquells treballadors que la nòmina del mes de gener i febrer estigués per sota d’aquests imports.
 • Aquesta pujada representa un increment del 8% amb relació a l’SMI que teníem fins ara.
 • Totes les empreses estan obligades a respectar el salari mínim interprofessional.
 • En cas que un treballador estigui contractat per menys de la jornada de 8 hores, el salari mínim que percebrà serà el proporcional. Per exemple: Per una jornada de 4 hores, percebrà 540€ bruts anuals en 14 pagues.

Tant si ets empresa, com si ets treballador, si tens dubtes sobre les afectacions d’aquesta pujada del salari mínim, pots contactar amb nosaltres.