Com ja havíem informat en aquesta publicació, la normativa que regula les quotes d’autònoms canvia a partir de l’1 de gener del 2023.

La nova reglamentació obligarà els autònoms a cotitzar segons els seus ingressos, tenint en compte que per a cada tram d’ingressos, hi haurà una base mínima i una base màxima de cotització.

Per tant, per tots aquells autònoms que cotitzen per sobre del mínim que els hi pertoca, en molts casos amb l’objectiu d’augmentar la base reguladora del càlcul de la seva jubilació i que tenen uns ingressos baixos, podrien veure limitada la possibilitat de cotitzar el que voldrien.

Tot i això, es permetrà mantenir la base de cotització que es tingui a 31 de desembre del 2022, i l‘última possibilitat de fer una modificació a l’alça o a la baixa d’aquesta cotització és el pròxim 30/09/2022.

Per aquest motiu, tots aquells autònoms que vulguin cotitzar per sobre del tram marcat per als seus ingressos als exercicis futurs, caldrà que canviïn urgentment les seves bases de cotització.

QUINA SOLUCIÓ HI HA SI VULL CONTINUAR COTITZANT PER SOBRE DEL TRAM QUE EM PERTOCARIA SEGONS ELS INGRESSOS DE 2023?

La nova norma, que contempla un període de transició, permet mantenir la cotització que es té en data de 31 de desembre de 2022 durant aquest període transitori.

I SI VULL AUGMENTAR LES MEVES BASES DE COTITZACIÓ ACTUALS, I MANTENIR UNA PER SOBRE DEL TRAM QUE EM PERTOCARIA SEGONS ELS INGRESSOS DE 2023?

Per tant, aquells autònoms que vulguin augmentar la seva cotització per sobre del que els hi pertocarà i per sobre del que cotitzen a dia d’avui, ho hauran de fer abans de l’1 d’octubre, que és l’última data de canvi de cotitzacions abans que s’apliqui la nova norma.

ALGUNS EXEMPLES PRÀCTICS PER ENTENDRE-HO MILLOR:

  • Per la base mínima actual, que és de 960,60€, la quota mensual d’autònoms és de 293,94€.
  • Per la base mínima actual per a autònoms societaris, que és de 1.234,80€, la quota mensual d’autònoms és de 377,85€.
  • Si la base de cotització és de 2.000€, la quota mensual d’autònoms és de 612,00€
  • Si la base de cotització és de 3.000€, la quota mensual d’autònoms és de 918,00€
  • La base màxima actual per als autònoms és de 4.139,40€, que suposa una quota mensual de 1.266,66€.