Una de les preguntes més habituals dels emprenedors és precisament aquesta: vull començar una activitat, em faig autònom o bé constitueixo una societat?

Autònoms o Societat

Sigui com sigui, tant per emprenedors que encara no han pres una decisió, com per autònoms que comencen a veure créixer el seu negoci, és important tenir en compte 5 claus per a determinar que convé més:

  • CONSTITUCIÓ: Iniciar una activitat com autònom, tot i que és una gestió que requereix l’estudi i preparació pertinent, implica uns tràmits més senzills i econòmics que no pas la constitució d’una societat mercantil (com és una Societat Limitada -SL-). En aquest segon cas es pot demorar fins a dos mesos per a la plena operativitat, moment en què la gestió s’entén com a finalitzada: sol·licitud de denominació, gestió al notari, inscripció al Registre Mercantil corresponent, compte corrent operatiu, etc., i, per descomptat, els costos s’encareixen molt més.
  • COSTOS DE MANTENIMENT: És obvi que els costos de gestionar una societat, en l’àmbit d’assessoria i gestoria són més elevats que els de gestionar un autònom, ja que la comptabilitat de la societat s’ha de regir segons el pla general comptable i té uns requeriments formals molt més estrictes, com són els llibres comptables, els comptes anuals o el fet d’haver de comptabilitzar els cobraments i pagaments.
  • QUOTA D’AUTÒNOMS: Un factor que actualment s’ha de tenir molt en compte és el cost de la quota d’autònoms de la Seguretat Social, ja que els autònoms tenen a la seva disposició la tarifa plana (que redueix el cost de la quota a 60 € mensuals durant 12 mesos) mentre que el soci administrador d’una societat no pot acollir-se a aquesta bonificació, i que suposa una quota mínima de més de 300 € mensuals.
  • RESPONSABILITAT: L’avantatge estrella de les societats limitades és la seva responsabilitat enfront de tercers, ja que com el seu nom indica la responsabilitat és limitada i, per tant, en cas que es generin deutes, tan sols respon amb els actius de la societat, mentre que l’empresari individual té una responsabilitat il·limitada i pot arribar a respondre amb el seu propi patrimoni personal.
  • TRIBUTACIÓ: Per últim, cal tenir en compte que la tributació en l’Impost de Societats és generalment del 25%, mentre que els autònoms tributen en funció dels trams de l’IRPF, que va des del 0% fins a tipus marginals de gairebé el 50%. Tot i així, cal tenir en compte que en cas de voler retirar capital d’una societat cap al soci administrador (i generalment treballador), caldrà que aquest import torni a tributar en la Renda del soci administrador, havent tributat ja anteriorment al 25% en l’Impost de Societats.

Tot i que s’ha resumit en 5 factors clau, són molts més els punts que cal tenir en compte a l’hora de constituir una societat limitada. Per davant de tot, caldrà fer un estudi minuciós d’en quines situacions i en quines altres no paga la pena fer-ho, sobretot caldrà tenir en compte els sobrecostos de manteniment i tributació.

Es pot concloure, a resumits comptes, que valdrà la pena constituir una societat quan el que realment es necessiti sigui:

1 . L’accés a finançament extern.

2 . Una imatge comercial.

3 . O l’interès a associar-se amb una altra persona i actuar amb una imatge conjunta.

A Gestingral som experts en assessorar i ajudar-te a decidir en quins casos s’ha d’optar per una opció i en quins altres s’ha d’optar per una altra. En qualsevol cas, per ampliar la informació o dubtes al respecte, pots contactar amb nosaltres a través de qualsevol dels nostres canals de comunicació.