Sí, en els següents casos:

  • Jubilació activa: Per persones que tenen edat de jubilar-se i volen compatibilitzar la jubilació amb feina per compte d’altri o propi.
  • Jubilació parcial: Per persones que anticipen la seva jubilació i tenen més de 60 anys, es compatibilitza amb un contracte a temps parcial.
    • Quantia: Entre el 25% i el 85% de la pensió
  • Jubilació flexible: Possibilitat per persones jubilades per compatibilitzar la pensió de jubilació amb un contracte a temps parcial.
    • Quantia: Entre el 25% i el 50% de la pensió.