Què és la jubilació activa?

  • És aquella situació en què és possible compatibilitzar la pensió de jubilació amb el treball com a autònom o com a treballador sense cap límit.

Qui pot accedir a la jubilació activa?

  • Podran accedir a la jubilació activa aquelles persones que hagin complert la seva edat ordinària de jubilació, i hagi passat almenys un any d’aquesta.

Com es calcula la jubilació activa?

  • La quantia de la pensió compatible amb el treball equival al 50% de la pensió inicial. Tanmateix, si es realitza una activitat com autònom, i es té contractat a un treballador assalariat a nom de l’autònom, la quantia de la pensió compatible serà del 100%.