Si, sempre que el treballador compleixi els requisits per demanar la prestació d’atur i que sigui en un dels següents casos:

  • Un treballador que estigui a l’atur a temps complet, obté una feina a temps parcial. Podrà seguir rebent la prestació per les hores que no treballa.
  • Treballadors que realitzen dues feines a temps parcial i perden una d’elles, poden demanar la prestació d’atur per la feina perduda.
  • Treballadors contractats a jornada completa, que per decisió de l’empresa i autoritzat per un ERTO passen a treballar menys hores per les quals estaven contractes inicialment, podran rebre la prestació d’atur per les hores reduïdes.
  • Treballadors que tenen una feina a temps complet i una a temps parcial. Només podran demanar la prestació si perden la feina de temps complet, i rebran la prestació per les hores de la jornada en atur.