Des de ja fa un temps, els bancs sol·liciten als seus clients una sèrie de documentació, amb l’amenaça de bloquejar els comptes bancaries en cas de no aportar-la. Preguntes referents als ingressos (KYC), nòmines, model 036, l’última renda presentada (model 100), models 130, models d’IVA (303 i 390), etc. Quina documentació poden sol·licitar? Quina se’ls ha de facilitar? Què passa si no l’aporto?

Els bancs em demanen documentació

És ja habitual que els bancs demanin als seus clients que contestin una sèrie de preguntes, referents a quins ingressos tenen o d’on provenen aquests. A Europa, arran de l’aplicació de la quarta directiva Anti-Blanqueig de Capitals (AML4), que va entrar en vigor el juny de 2017, és habitual que les entitats financeres facin contestar als seus clients una bateria de preguntes i aportar certa documentació.

Què demanen?

Les entitats bancàries sol·liciten als seus clients tenir una sèrie de documentació actualitzada:

 • Preguntes i respostes referents als ingressos, procediment que és conegut com a KYC (Know Your Customer). Poden incloure, entre d’altres:
  • Nom de l’empresa, any en què es va començar a treballar i aproximació de salari anual.
  • Preguntes sobre residència a l’estranger.
  • Propòsit del compte bancari.
  • Preguntes referents a realitzar transferències a l’estranger.
 • DNI o identificació no caducada.
 • Última renda presentada.
 • Altres autoliquidacions tributàries.

Per què ho demanen?

Tota aquesta informació és sol·licitada degut al compliment normatiu de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, que va ser aprovada el 2010. L’objectiu d’aquesta llei és prevenir i eliminar el blanqueig de capitals, i obliga a les entitats bancàries a fer control de la procedència d’aquests ingressos.

Poden demanar aquestes dades en qualsevol moment?

Malauradament, sí. Tot i que certes entitats bancàries s’excedeixen en la sol·licitud d’aquesta documentació amb l’objectiu de tenir dades dels seus clients amb finalitats comercials, l’objectiu previst per la normativa és poder acreditar d’on provenen els ingressos, a banda d’acreditar la titularitat real del compte (mitjançant DNI i presencialment). Per tant, tot i podent evitar enviar una còpia de l’última renda presentada, és del tot impossible evitar passar pel procediment del KYC, d’enviar una còpia del DNI o bé de facilitar algun dels models tributaris com el model 130 del 4rt trimestre o el model 390.

I si no facilito aquestes dades, què pot passar?

L’entitat bancària podria arribar a bloquejar el compte bancari, no deixant operar amb aquest, en cas de no tenir la informació actualitzada. Aquestes exigències d’informació són continues, i si el client es negués a aportar la informació mínima requerida, el banc podria inclús deixar d’oferir els seus serveis i tancar els comptes bancaris de l’entitat.