En cas que tinguem despeses de carburant, aparcament i peatges que estiguin afectes a l’activitat realitzada i que vinguin acompanyades de la deguda factura, les podrem deduir, però caldrà acreditar degudament aquests desplaçaments per a fer-ho amb la suficient seguretat.

Deduir despeses de carburant, aparcament, peatges...

Abans d’analitzar aquest tema, cal tenir en consideració que cal desvincular la deducció de les despeses de carburant, d’aparcament i de peatges, de la deducció de l’adquisició i manteniment del propi vehicle.

Tot i així, cal tenir en consideració les següents condicions per tal que aquesta despesa sigui deduïble:

 • Cal tenir una factura que acrediti aquesta despesa (amb les nostres dades: NIF, nom, etc. – o CIF de la societat si fos el cas), i no serveix sota cap concepte un tiquet. Per tant, moltes vegades serà necessari un TelePeatge per a poder-les obtenir o sol·licitar les factures a les benzineres.
 • Cal que aquestes despeses estiguin afectes a l’activitat i es pugui demostrar aquest fet.

Precisament en aquest segon punt és on recau la problemàtica, i per tant, caldrà tenir les proves i la documentació necessària per a poder-les deduir de forma correcta. Aquestes hauran d’acreditar que el desplaçament s’ha realitzat sense cap dubte per a un afer afecte a l’activitat.

Per a fer-ho, posarem d’exemple alguns casos que il·lustrin com podríem acreditar-ho:

 • Despeses d’aparcaments i peatges:
  • Vaig a una fira, i em desplaço en cotxe. Per a acreditar aquestes despeses, caldrà que hi vagi adjunt l’acreditació de la fira (entrades o invitacions).
  • Em desplaço per a veure un client o un proveïdor. Per a acreditar-ho caldria adjuntar els correus electrònics intercanviats amb el client i/o una còpia de l’agenda del dia.
  • Em desplaço a visitar un possible client. Per a acreditar-ho caldria adjuntar a la factura de despesa el pressupost realitzat o inclús la targeta de visita.
 • Despeses de carburant:
  • Caldrà portar un document en que s’acreditin les rutes setmanals i mensuals realitzades, amb l’expressió dels quilometres recorreguts en els desplaçaments professionals. La part deduïble seria el percentatge d’aquests quilometres respecte la totalitat de quilometres recorreguts per part del vehicle.
  • També caldrà aportar altres proves que acreditin els desplaçaments que figurin al document anterior, com poden ser els mateixos peatges o aparcaments.

Per últim, cal recordar que les despeses referents als desplaçaments de l’autònom entre el seu habitatge i el seu lloc de treball no són sota cap cas deduïbles.

Per tant, com podem veure, la problemàtica recau en poder acreditar que la despesa està vinculada a l’activitat, i per tant, moltes vegades és més costós el fet de portar un control exhaustiu dels desplaçaments efectuats amb les seves corresponents despeses, que no pas el percentatge de deducció que acabem recuperant.