El fet de rebre una herència, no provoca una major tributació en la Declaració de la Renda, ja que la pròpia recepció dels béns i drets ja ha tributat, si pertoca, en l’Impost de Successions. Per tant, només caldrà incloure’ls en l’Impost de Patrimoni en cas d’estar obligat a presentar-lo.

Tot i així, és important tenir en compte dues situacions habituals:

  • Si s’ha heretat un immoble, caldrà declarar-lo des de la data de defunció (i no des de la data d’acceptació d’herència), en els següents casos:
    • Immobles buits o de segona residència
    • Immobles amb arrendaments
  • També cal tenir en compte que és habitual que la renda de la persona difunta surti a retornar, estigui obligada o no a fer-la i, per tant, és recomanable que els hereus valorin la possibilitat de presentar-la.