La pròpia tinença de criptomonedes no es declara a la Renda com a tal (com sí que s’ha de fer en el Patrimoni, en cas d’estar obligat), i simplement s’inclouen i tributen igual que la resta de guanys i pèrdues patrimonials com poden ser les compravendes d’accions o la venda d’un immoble (sigui amb beneficis o sigui amb pèrdues), és a dir, pel fet de transmetre aquestes criptomonedes, sigui amb una venda o amb una permuta entre diferents criptomonedes.

Concretament, en el cas de les criptomonedes és molt habitual fer permutes entre elles (és a dir, canviar bitcoins per USDT, o Cardano per Ethereum), cosa que també suposa una transmissió de criptomonedes i que cal incloure en la Declaració de la Renda.

En cas de tenir una pèrdua patrimonial es podrà deduir en els propers 4 exercicis, i en cas de tenir un guany patrimonial, tributarà segons la següent escala:

 • Per al 2022:
  • Els primers 6.000€ al 19%
  • Entre 6.000€ i 50.000€ al 21%
  • Entre 50.000€ i 200.000€ al 23%
  • A partir de 200.000€ al 26%
 • Per al 2023:
  • Els primers 6.000€ al 19%
  • Entre 6.000€ i 50.000€ al 21%
  • Entre 50.000€ i 200.000€ al 23%
  • Entre 200.000€ i 300.000€ al 27%
  • A partir de 300.000€ al 28%