Tal com es va publicar al gener, l’1 de setembre entren en vigor els següents canvis relacionats amb les bonificacions a la contractació. Aquí teniu els punts més destacats:

Noves bonificacions a la contractació:

 1. Contractació indefinida per capacitat intel·lectual límit: 128 €/mes durant quatre anys.
 2. Readmissió indefinida de persones amb incapacitat permanent: 138 €/mes durant dos anys. Si son majors de 55 anys, aplicable en canvis de categoria o empresa.
 3. Contractació indefinida de víctimes de violència de gènere, sexual, tracta o explotació laboral: 128 €/mes durant quatre anys.
 4. Substitucions en circumstàncies especials: Bonificació temporal per a contractes a persones discapacitades desocupades que substitueixin altres persones discapacitades amb incapacitat temporal o a menors de 30 anys desocupats que substitueixin persones de baixa per risc d’embaràs, lactància o cures de menors. Bonificació de 366 €/mes per cadascuna durant el temps de la substitució.
 5. Canvis per risc d’embaràs, lactància o malaltia professional: 138 €/mes durant aquest canvi.
 6. Contractació indefinida de persones en risc d’exclusió social: 128 €/mes durant quatre anys. Primera contractació de persones vingudes de programes d’inserció social, fins a 147 €/mes el primer any.
 7. Contractació indefinida de parats de llarga durada: 110 €/mes durant tres anys, 128 € per dones o majors de 45 anys.
 8. Contractació indefinida de víctimes del terrorisme: 128 e€/mes durant quatre anys.

Altres mesures destacades:

 • Contracte de formació en alternança: Bonificacions de 91 €/mes, amb ajuts per a la tutorització i descomptes de 28 € a les quotes del treballador.
 • Transformació de contractes formatius: 128 €/mes durant tres anys (147 per dones).
 • Transformació de contractes de relleu: 55 €/mes (73 per dones).
 • Transformació de contractes de pràctiques en sòcia treballadora en cooperatives: 138 €/mes durant tres anys. Permanent per persones amb discapacitat.
 • Contractació en cooperatives: 73 €/mes durant tres anys (147 el primer any per menors de 30 anys o discapacitats).
 • Contractes predoctorals per a investigadors: 115 €/mes.
 • Canvi de temporal a fix discontinu en agricultura: 55 €/mes durant tres anys (73 per dones).
 • Bonificació a empreses de turisme: 262 €/mes durant febrer, març i novembre per als fixos-discontinus.
 • Contractació indefinida a Ceuta i Melilla: 262 €/mes durant tot el contracte, amb formació de 20 hores anuals.

Bonificacions mantingudes:

 • Contractació de treballadores de la llar: Incloent les de substitució per menors de 30 anys amb risc d’embaràs o cura de menor o per treballadores víctimes de violència de gènere o sexual.
 • Contractació de persones amb discapacitat: 375 euros al mes (425 en casos greus), amb afegits per dones i majors de 45 anys.
 • Bonificació ONCE per discapacitats: 100% per contractes ONCE, 50% per formats.
 • Contractació en empreses d’inserció: 147 euros al mes durant contracte o tres anys per indefinits.
 • Contractació de personal investigador: 40%, amb 5% extra per dones o menors de 30 anys.
 • Contractació temporal de substituts per víctimes de violència de gènere o sexual: 100% de la quota.

Altres canvis en les bonificacions:

 • Les bonificacions a les quotes de la Seguretat Social passen de ser percentatges a quantitats fixes en la majoria dels casos.
 • Les empreses beneficiàries han de complir noves condicions, com estar al corrent dels pagaments d’impostos i Seguretat Social, així com tenir un pla d’igualtat si és obligatori en el seu cas.
 • És necessari mantenir a les persones contractades durant un període mínim de tres anys.
 • Les empreses que passin a estar localitzades fora de la Unió Europea han de retornar les bonificacions rebudes en els quatre anys anteriors.

Detalls Importants:

 • No s’apliquen bonificacions a la contractació de familiars fins al segon grau, excepte persones amb discapacitat.
 • Les bonificacions no s’apliquen als treballadors que hagin estat contractats a la mateixa empresa en els dotze mesos anteriors amb contractes indefinits.
 • Les bonificacions en els contractes a temps parcial es calculen en proporció al temps de treball.