Es manté per al 2019 els imports ja existents en l’exercici 2018, referents a les quanties que marquen l’exclusió del sistema d’Estimació Objectiva (més conegut com a Mòduls), i per tant, seran d’aplicació per aquest exercici 2019, tant a efectes d’IRPF com d’IVA. En cas de superar-los, es passaria a tributar per Estimació Directa Simplificada (i per tant, comptabilitzant els ingressos menys les despeses). 

MÒDULS: imports d'exclusió de mòduls per al 2019

En data 28 de desembre, tot just acabant l’any 2018, el Real Decret-Llei 27/2018 va aprovar una nova pròrroga dels límit que permeten la tributació per mòduls per l’any 2019. D’aquesta forma es mantenen els límits vigents en els últims exercicis i no es podrà continuar en el règim de mòduls (estimació objectiva) si durant el 2018 s’ha sobrepassat alguna de les següents quantitats:

VENDES TOTALS250.000€
VENDES A EMPRESES I PROFESSIONALS125.000€
COMPRES TOTALS250.000€

Per activitats iniciades durant el 2018 els límits seran proporcionals al període en actiu.

El fet de superar qualsevol dels límits anteriors implica que des del dia 1 de gener de 2019 s’haurà de tributar pel sistema d’Estimació Directa Simplificada, i per tant, portar uns registres comptables de l’activitat econòmica: llistat de factures emeses (o de caixes diàries en cas de vendes al comptat), de factures rebudes i de béns d’inversió.

Aquesta ha estat una notícia molt ben rebuda per tots els autònoms que estan acollits al mètode d’Estimació Objectiva (EO) o Mòduls, com normalment se’l coneix, i tot i que ja s’havia filtrat la bona nova per part del Govern, tranquil·litza els diferents sectors als quals afecta.

La polèmica es va mantenir fins l’últim moment, ja que l’Administració ha mostrar en repetides ocasions la intenció de rebaixar el límit de les vendes a 150.000 €, en gran mesura forçat per la pròpia Unió Europea, però finalment ha ajornat un any més els límits anteriorment descrits.

I tot i que s’ha decidit prorrogar els límits per aquest exercici 2019, i per tant, no endurir el Règim de Mòduls, les intencions són clares per part de l’AEAT: reduir els límits i abocar-los a passar al sistema d’Estimació Directa Simplificada, molt més rigorós, donat que el rendiment s’obté per la diferencia entre ingressos i despeses reals, i en funció d’aquest resultat es marca la tributació del contribuent.

Tot i així, per a qualsevol consulta més detallada, estem a la teva disposició per ampliar aquesta informació o per qualsevol dubte que puguis tenir.