Des del passat 1 de gener de 2019, juntament amb l’increment de les quotes a pagar per als autònoms, va arribar una important novetat: tots els autònoms tenen la cobertura d’accident de treball de forma obligatòria. Què és? Quan i com la puc sol·licitar?

Autònoms. Cobertura d'accident i atur

Des del passat dia 1 de gener de 2019, juntament amb la pujada de les bases de cotització que va provocar un increment de les quotes a pagar per als autònoms, van deixar una important novetat: tots els autònoms tenen la cobertura d’accident de treball de forma obligatòria. Aquesta cobertura era voluntària fins el 31 de desembre de 2018, i el 80% dels autònoms la desestimava, quedant així desprotegit.

Aquest fet implica que qualsevol accident o malaltia que es produeixi a raó o per conseqüència del seu treball, tindrà la cobertura a través de la seva mútua d’accidents de treball. Aquesta cobertura engloba tant l’assistència mèdica relativa al accident de treball o malaltia professional, com una sol·licitud de prestació econòmica mentre duri baixa mèdica.

Per altra banda, la cotització a l’atur, també és obligatòria per a tots els autònoms des de l’1 de gener de 2019, excepte per als denominats autònoms de “Tarifa plana”, que paguin 60€ mensuals, que no tindran aquesta cobertura durant els primers 12 mesos.

Per tant, tots els autònoms, un cop que tinguin cotitzats un mínim de 12 mesos a la contingència de l’atur del autònom, si fan cessament de la seva activitat, podran sol·licitar a la seva mútua d’accidents la prestació d’atur, i serà aquesta l’encarregada de tramitar aquesta prestació.

Per tal de que es pugui accedir a aquesta prestació d’atur, s’hauran de complir una sèrie de requisits, segons quins siguin el motiu de la baixa de l’activitat del autònom. Per exemple, un requisit comú és el fet que s’obliga a estar al corrent de pagament en les quotes de la seguretat social.

Tot i així, per a qualsevol consulta més detallada, estem a la teva disposició per ampliar aquesta informació o per qualsevol dubte que puguis tenir.