Es disposa de 15 dies hàbils des del moment de la finalització del contracte o des de l’acomiadament del treballador.

Quan no hi hagi una finalització del contracte o un acomiadament. És a dir, quan hi hagi una finalització del contracte de manera voluntària per part del treballador, NO es podrà disposar de l’atur.

Es disposarà d’atur quan s’obtingui, com a mínim, 1 any treballat. I la generació que suposarà serà de 4 mesos per any treballat, fins a un màxim de 2 anys (que equival a 6 anys treballats).

altres FAQS d’interès: