A partir de gener de 2023 s’amplia a nous beneficiaris la deducció de 100 euros al mes que fins ara percebien les mares treballadores, donades d’alta en la Seguretat Social, amb fills de 0 a 3 anys. S’inclouen les dones que a partir de l’1 de gener de 2020, van passar a trobar-se:

  • En situació legal de desocupació a conseqüència d’haver quedat suspès el contracte de treball.
  • En període d’inactivitat productiva de les treballadores fixes-discontínues.
  • En cessament d’activitat, en cas de treballadores per compte propi, a conseqüència de la suspensió de l’activitat econòmica desenvolupada.

Aquelles dones que ho haguessin pogut demanar pel 2020 i el 2021 i no ho van fer, ho podran demanar a la Renda 2022 i rebre el cobrament total.

També podran rebre-la pares en cas de defunció de la mare, o quan la guarda i custòdia s’atribueixi de manera exclusiva al pare o, en el seu cas, a un tutor, sempre que compleixi els requisits previstos en la llei.