Es podran ajornar les quotes d’autònoms i cotitzacions de treballadors dels mesos d’abril, maig i juny.

En el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementària en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que entra en vigor el dia 2 d’abril de 2020, s’incorporen tres mesures que fan referència a la possibilitat d’ajornar el pagament de les quotes a la seguretat social, tant d’autònoms com d’empreses, i tant dels rebuts d’autònoms com de les cotitzacions dels treballadors. Detallem les dues mesures:

Moratòria

 • A qui afecta?
  • Autònoms i empreses, amb o sense treballadors
 • En què consisteix aquesta mesura?
  • Sol·licitar moratòria en el pagament de deutes amb la Seguretat Social:
   • Per al rebut d’autònoms: quota de maig a juliol, que, amb la moratòria, es pagarien al novembre 2020, desembre 2020 i gener 2021.
   • Per al pagament de les cotitzacions dels treballadors: seguretat social d’abril, maig i juny, que es paguen al maig, juny i juliol respectivament, que es pagarien finalment al novembre 2020, desembre 2020 i gener 2021.
 • Tipus d’interès: 0,00%
 • Termini per a sol·licitar-ho: per a les quotes de maig caldrà sol·licitar-ho abans del 10/05/2020.
 • MOLT IMPORTANT! NO es poden acollir a aquestes mesures:
  • Els autònoms que s’hagin vist obligats a suspendre les seves activitats pel RD de l’estat d’alarma.
  • Les empreses que hagin fet un ERTE per força major.
 • Requisits: Aquesta mesura està pendent de desenvolupament mitjançant Ordre Ministerial.

Ajornament

 • A qui afecta?
  • Autònoms i empreses, amb o sense treballadors
 • En què consisteix aquesta mesura?
  • Sol·licitar ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari de la qual d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny. És a dir:
  • Per al rebut d’autònoms: quota d’abril, maig i juny.
  • Per al pagament de les cotitzacions dels treballadors: seguretat social de març, abril i maig, pagaderes a l’abril, maig i juny respectivament.
 • Tipus d’interès: 0,50%
 • Termini per a sol·licitar-ho: per a les quotes d’abril caldrà sol·licitar-ho abans del 10/04/2020.
 • Requisit: no tenir un altre ajornament en vigor amb la Seguretat Social.