Albert Pujol, expert en assegurances de l’assessoria Gestingral de Vilanova i la Geltrú (Garraf), explica un nou producte a llarg plaç, batejat com a SIALP, que ofereix importants beneficis fiscals.

Necessites una assessoria a Vilanova?

Albert Pujol, experto en seguros de Gestingral, explica un nuevo producto de ahorro a largo plazo, bautizado como SIALP, que ofrece importantes beneficios fiscales.

Necesitas una gestoría en Vilanova?