Oi que si tens un problema amb el cotxe vas al mecànic? Si t’has de comprar un ordinador, oi que primer et deixes aconsellar per un informàtic? Doncs si ets una empresa, cal que primer et deixis assessorar per una assessoria.

El món empresarial és cada cop més complex. Un empresari ha de vetllar perquè el seu negoci funcioni, una feina del tot esgotadora les 24 hores del dia. Un dia a dia que encara pot ser més exhaust si l’emprenedor també s’ha d’encarregar de la gestió de les nòmines, el pagament dels impostos, d’estar al corrent de les obligacions fiscals, les novetats legals,…

Amadeu Pujol - Gestingral

“Es pot complicar molt la vida i cometre errors importants per a la butxaca”, explica Amadeu Pujol, gerent de Gestingral, que il·lustra el problema de l’autogestió fiscal empresarial. “Està bé que l’empresari busqui informació a internet, però segurament hi trobarà 12 opinions a favor i 6 en contra. I si vas a l’administració pública, potser que un dia li donin una solució al problema i el dia següent una altra”, afegeix el responsable de l’assessoria referent de Vilanova.

Una assessoria global
Des de Gestingral s’aconsella a tots els empresaris que contractin els serveis d’una assessoria global, que ofereixi servei fiscal, mercantil, laboral, assegurances, de comptabilitat,…D’aquesta manera, l’empresa pot rebre un assessorament en tot el seu conjunt. “Les problemàtiques avui són molt complexes i no hi ha dos casos iguals. Si vas a un gestor o un notari, aquest només et donarà la solució a un problema concret. Les assessories, com Gestingral, donen una visió molt més global i treballen amb planificació i estratègia”, explica Amadeu Pujol.

“Sobretot, però, el consell més important és que l’assessoria ha de transmetre confiança a l’empresari”, sentencia el gerent de Gestingral, que recorda que ara abans d’acabar l’any és el millor moment per passar-se (o canviar-se) a una assessoria. “Així ja es comença tot l’any natural a un lloc i es pot planificar”, afirma.