Gestingral es posa a disposició de tots els afectats perquè evitin desplaçar-se a Barcelona

Gestingral es posa a disposició de tots els treballadors i voluntaris que estan en contacte amb menors d’edat perquè puguin tramitar a través de l’assessoria el certificat d’antecedents penals i s’estalviïn així els desplaçaments i les cues a Barcelona.

A partir de l’1 de gener de 2016, professionals i voluntaris d’escoles, la sanitat, clubs esportius, entitats de lleure i molts altres sectors de tot el país s’han vist abocats per sorpresa a demanar aquest document, que només s’expedeix en una oficina del carrer Garcilaso de la capital catalana.

Només amb el DNI i el número de compte bancari, Gestingral ja pot tramitar aquest certificat, que passa a ser obligatori per a tots els professionals que treballin en contacte habitual amb menors siguin del sector que siguin. L’objectiu és apartar d’aquestes professions les persones que hagin estat condemnades amb sentència ferma per algun delicte sexual.

Evitar les cues 

Oblideu-vos de les cues! Si vens a Gestingral, amb el DNI i el número del teu compte bancari, t’ho tramitarem nosaltres mateixos. Sense cues. Sense desplaçaments a Barcelona. Sense molèsties. I si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb nosaltres i pregunta sense compromís!

Tel. 93.814.1687
info@gestingral.com

[contactform submit=”Enviar” bgColor=”rgba(40,42,100,1)” textColor=”rgba(242,149,57,1)”]

Gestingral se pone a disposición de todos los afectados para evitar que deban desplazarse a Barcelona

Gestingral se pone a disposición de todos los trabajadores y voluntarios que están en contacto con menores de edad para que puedan tramitar a través de la asesoría el certificado de antecedentes penales y ahorrarse así el desplazamiento y las colas en Barcelona.

A partir del 1 de enero de 2016, profesionales y voluntarios de colegios, la sanidad, clubes deportivos, entidades de ocio y muchos otros de todo el país se han visto abocados por sorpresa a tener que solicitar este documento, que sólo se expide en una oficina de la calle Garcilaso de la capital catalana.

Solo con el DNI y el número de cuenta bancaria, Gestingral ya puede tramitar este certificado, que pasa a ser obligatorio para todos los profesionales que trabajen en contacto habitual con menores sean del sector que sean. El objetivo es apartar de estas profesiones las personas que hayan sido condenadas en sentencia firme para algún delito sexual.

Evitar les colas 

Olvidaros de las colas! Si vienes a Gestingral, con el DNI y el número de tu cuenta bancaria, te lo tramitaremos nosotros mismos. Sin colas. Sin desplazamientos a Barcelona. Sin molestias. Y si tienes cualquier duda, llama y pregunta sin compromiso!

Tel. 93.814.1687
info@gestingral.com

[contactform submit=”Enviar” bgColor=”rgba(40,42,100,1)” textColor=”rgba(242,149,57,1)”]