Aquest passat mes d’octubre, a tots els autònoms* se’ls va apujar la quota que paguen a la Seguretat Social en concepte del Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Tot i que cada autònom pot triar la seva base de cotització, i segons aquesta farà una aportació o altra a la Seguretat Social, la realitat és que més del 75% dels autònoms opten per a cotitzar per a les bases mínimes. Així, diferenciem els autònoms persona física dels autònoms societaris:

 • Autònoms persona física:
  • Fins a l’octubre: 283,31€
  • A partir de l’octubre: 286,15€ (+2,84€ mensuals)
 • Autònoms societaris:
  • Fins a l’octubre: 364,22€
  • A partir de l’octubre: 367,87€ (+3,65€ mensuals)

* Aquells autònoms que estiguin gaudint de les bonificacions de les quotes d’autònom fruit de la Covid-19 (dels sectors més afectats) o per haver cursat una alta bonificada, els aplicarà l’increment en la mesura de la bonificació que tinguin. En casos de bonificació 100%, òbviament no es veuran afectats per la mesura.

Aquesta pujada és fruit d’un acord entre els diferents agents socials de l’any 2018, i que fruit de la Covid-19 no s’havia aplicat durant aquest 2020. Tot i així, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha decidit que en els pròxims mesos cobrarà aquests endarreriments de l’any 2020:

 • L’increment que hagués pertocat al mes de setembre (2,84€ o 3,65€ segons les simulacions anteriors), es cobra junt amb el rebut de novembre. Per tant, el mes de novembre el rebut és de 288,99€ per als autònoms persona física (286,15€ + 2,84€ de setembre) o de 371,52€ per als autònoms societaris (367,87€ + 3,65€ de setembre), sempre que tinguin les bases mínimes.
 • L’increment que hagués pertocat entre el gener i l’agost 2020 es cobrarà pròximament, sense que la Tresoreria General de la Seguretat Social hagi especificat les dates exactes en què es farà efectiu.

Per si no fos suficient, està prevista una nova pujada de la quota d’autònoms per a l’any 2021. Per als autònoms persona física, els suposarà un pagament d’uns 289€ mensuals; i per als autònoms societaris, un pagament d’uns 372€.