A partir d’aquest estiu, totes les persones amb dues o més feines només estaran obligades a fer la Declaració de la Renda si guanyen un mínim de 14.000 euros bruts anuals. Fins ara, els ingressos mínims per estar ‘forçat’ a fer-la eren de 12.000.

Aquesta millora va entrar en vigor el 5 de juliol -amb l’aprovació de la Llei del Pressupostos del govern espanyol- i es podrà aplicar ja a la campanya de la Renda de l’any vinent. Només cal tenir en compte un matís. Com que la reforma ha entrat en vigor el juliol i no té caràcter retroactiu, els primers sis mesos d’aquest any estaran regulats per les quantitats mínimes de la normativa antiga, mentre que el segon semestre per la nova.

A efectes pràctics això es traduirà en que els ingressos mínims-sempre en el supòsit de tenir dues o més feines- de la propera Renda baixaran a una mitjana de 12.800 euros bruts anuals. Però aquest descens tant sols afectarà aquest proper any. En el següent ja s’aplicarà el mínim dels 14.000.

Si aquesta informació us ha generat algun dubte, des de Gestingral us recomanem consultar-ho amb un expert. Per sol·licitar més informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a info@gestingral.com o bé al telèfon 93 814 16 87.