D’UNA MANERA O D’UNA ALTRA, GESTINGRAL SEMPRE AMB TU