Aquesta setmana es presenta públicament la nova imatge de Gestingral, un nou logotip que enllaça la imatge corporativa històrica del despatx amb la que l’assessoria ha utilitzat durant aquest darrer any, coincidint amb la celebració del seu 25è aniversari.

En el nou logotip hi apareix una “g” dins de l’històric logotip de Gestingral. També, les lletres que acompanyen el logotip s’han polit i modernitzat, donant així una imatge més actual i amb més energia d’adaptació i renovació. En general, una tendència a la simplificació, a la senzillesa i a la naturalitat, sense perdre de vista la rigorositat i seriositat que caracteritza el nostre sector i la confiança que distingeix a Gestingral.

El nou logotip, que es presentarà públicament el 10 de setembre mitjançant un anunci al renovat DV (Diari de Vilanova), es mostra amb força per deixar enrere una època en la qual una part dels nostres clients ha sofert i superat una crisi, i s’exhibeix amb l’energia necessària per afrontar nous desafiaments en un pròsper futur.

Arriben nous temps i Gestingral està preparada per assumir nous reptes. 25 anys hem fet… i els que ens queden.
RESTYLING LOGO 2015 (vertical)

Esta semana se presenta públicamente la nueva imagen de Gestingral, un nuevo logotipo que enlaza la imagen corporativa histórica del despacho con la que la asesoría ha utilizado durante este último año, coincidiendo con la celebración de su 25º aniversario.

En el nuevo logotipo aparece una “g” dentro del histórico logotipo de Gestingral. También, las letras que acompañan el logotipo se han pulido y modernizado, dando así una imagen más actual y con más energía de adaptación y renovación. En general, una tendencia a la simplificación, a la sencillez y a la naturalidad, sin perder de vista la rigurosidad y seriedad que caracteriza nuestro sector y la confianza que distingue a Gestingral.

El nuevo logotipo, que se presentará públicamente el 10 de septiembre mediante un anuncio en el renovado DV (Diari de Vilanova), se muestra con fuerza para dejar atrás una época en que una parte de nuestros clientes han sufrido y superado una crisis, y se exhibe con la energía necesaria para afrontar nuevos desafíos en un próspero futuro.

Llegan nuevos tiempos y Gestingral está preparada para asumir nuevos retos. 25 años hemos hecho, y los que nos quedan…
RESTYLING LOGO 2015 (vertical)