Software de control horari i vacances.

La teva empresa necessita un software per a complir el registre horari? Aprofita i contracta un software complet de planificació de vacances, gestor de permisos, comunicació interna, geolocalització, etc.

Només 1,5€ mensual per treballador*

*Configuració inicial i formació 150€
*Es factura un mínim de 10€ mensuals

Atenció al client

Bústia d’atenció al client vinculada al sistema de gestió de recursos humans

Control d’accés

Registre d’entrada i sortida de visitants amb mòdul d’enquestes de valoració d’instal·lacions i atenció

Registre de jornada laboral

Control horari pel registre de jornada laboral, amb mòdul de visualització d’històric de marcatges i de notificacions a RR.HH.

Geolocalització

Sistema de fitxatge amb geolocalització que augmenta la fiabilitat del control horari

Gestió de vacances

Permet als treballadors sol·licitar vacances simplificant els processos i optimitzant el temps de gestió

Gestor de permisos i absències

Optimitza la sol·licitud de permisos remunerats i no remunerats

Calendari global

Permet als usuaris conèixer l’estat dels permisos, les vacances i les borses d’hores extres

Enviament de justificants

Mòdul addicional per a l’enviament de justificants de permisos personals i d’incapacitats temporals

Comunicació interna

Sistema integrat que facilita la comunicació entre treballador i equips de gestió de recursos humans