A la pràctica moltes empreses opten per fer un abonament de la factura per recuperar l’IVA. Això, però, no és correcte i en una hipotètica inspecció ens tirarien enrere aquest abonament per no haver estat dut a terme amb el procediment estipulat.

S’han de respectar uns terminis i s’ha de seguir un protocol concret per fer la tramitació de manera correcta.

Recuperar IVA de factura impagada

Quan podem considerar un client impagat?

Podrem considerar un client impagat quan hagi transcorregut 1 any en el cas de grans empreses o 6 mesos en el cas de Pimes, des de la data de factura. En cas que la factura tingui pactats diferents venciments, haurà d’haver transcorregut el termini de 6 mesos (o 1 any) des dels respectius venciment/s i podrem començar el procediment pautat, respectant l’import de cadascun d’ells.

Com iniciem el procediment per recuperar l’IVA?

Tenim 3 mesos des de la consideració d’impagat per fer la factura rectificativa. Caldrà alhora fer un requeriment notarial per tal d’iniciar el procediment per reclamar l’iva i remetre ambdues coses al nostre deutor. En cas que el deutor fos un ens públic, hi hauria prou amb un reconeixement de deute del propi ens.

En cas que el destinatari hagi instat concurs de creditors, hauríem de fer-ho dins dels 3 mesos següents a la publicació del concurs al BOE. Un cop fets els anteriors passos, tenim el termini d’1 mes a contar des de la data de la factura rectificativa per fer la comunicació oficial a Hisenda, presentant el model 952 i tota la documentació relativa al procediment.

Podem fer aquesta reclamació de l’IVA a tota mena de clients?

Compte! per recuperar l’IVA, Hisenda, ens marca que el destinatari ha de ser una empresa.
En cas que el destinatari de la factura sigui un particular, es podrà reclamar l’IVA no cobrat si l’import del bé o servei facturat (IVA no inclòs) és superior als 300 €.

No procedirà reclamació per aquesta via quan els crèdits constitutius del deute estiguin avalats o garantits (entre altres supòsits).

Per a més informació, no dubtis en contactar-nos.

No esperis a després. Si tens dubtes te’ls resolem.