No incrementaran les quotes d’autònoms del 2020, fins a l’aprovació de les noves bases de cotització.

En aquest any 2020 i fins que el govern no ho modifiqui en el cas de treballadors autònoms amb la base mínima de cotització la quota serà de 286,15 €, tenint un increment de 2,85 € més al mes. En la resta de treballadors amb bases de cotitzacions superiors a la mínima, el seu increment s’haurà de calcular aplicant a la corresponent base el percentatge del 30,3% indicat.

Quotes d’autònoms 2020

Fins que el nou govern no estableixi l’increment de les bases mínimes de cotització per aquest any 2020, les quotes d’autònom únicament s’incrementaren segons el que es va establir el 28 de desembre del passat any 2018, en el que s’indicava un nou sistema de cotització pels treballadors autònoms, incloent-hi l’obligació de cotitzar per totes les contingències, a partir de l’any 2019, i incrementant els percentatges establerts fins a un total del 31%, de manera esglaonada fins a l’any 2022.

Quina serà la quota pels autònoms amb la base mínima de cotització?

En el cas de treballadors autònoms amb la base mínima de cotització, per aquest any 2020, i fins que el Govern no modifiqui les bases de cotització, la quota en aquests casos serà de 286,15 €, tenint un increment de 2,85 € més al mes.

Quina serà la quota pels autònoms que superin la base mínima de cotització?

En la resta de treballadors amb bases de cotitzacions superiors a la mínima, el seu increment s’haurà de calcular aplicant a la corresponent base el percentatge del 30,3% indicat.

Aquest percentatge està format per les següents partides:

  • CONTINGÈNCIES COMUNES: 28,30%, mateix percentatge en 2019.
  • CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS: 1,1%, en l’any 2019 era un 0,9%.
  • COTITZACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT: 0,8%, en l’any 2019 era un 0,8%.
  • COTITZACIÓ PER FORMACIÓ PROFESSIONAL: 0,1%, mateix percentatge en 2019.