• En el cas de mutu acord, s’acompanyarà la demanda de separació, divorci o nul·litat de l’acord al que hauran arribat lliurament les parts, acord que es recull en un conveni regulador que el jutge haurà d’aprovar, on s’especifica la distribució de tot allò que la parella tingui en comú, així com el regim de parantelitat en cas que hi hagi fills menors en comú.
  • En cas que sigui un dels conjugues qui insta aquest final de la relació, de manera unilateral i sense el consentiment de l’altre, serà el jutge qui especificarà la distribució de tot allò que el matrimoni tingues en comú.