• En la separació, no es dissol el contracte de matrimoni. Per tant poden viure separats però no contraure un altre matrimoni.
  • El divorci és la dissolució definitiva del matrimoni, tant a la pràctica com burocràticament.
  • La nul·litat es pot tramitar quan el matrimoni no ha estat celebrat vàlidament, com si no hagués passat mai.