Estàs obligat a fer La Renda si:

 • Tens rendiments del treball i cobres mes de 22.000 € bruts amb un sol pagador.
 • Tens dos o més pagadors i cobres més de 14.000€ bruts, sempre i quan la suma dels que no siguin el pagador principal superin els 1.500€.
 • Hi ha altres motius com:
  • Compravenda d’accions.
  • Compravenda de criptomonedes.
  • Rebre dividends que superin els 1.600€ de rendiment.
  • Imputació de Rendes de segons habitatges, o habitatges buits que superin els 1.000€.

Tot i així, com que cada situació pot ser complexa i diferent, el més recomanable és analitzar cas per cas.