Col·loquialment anomenada “finiquito” és el document de liquidació on es reflecteixen els conceptes que queden pendents en finalitzar la relació laboral.

Què inclou la quitança?

  • Les vacances generades i no gaudides.
  • Els salaris del mes que queden pendents d’abonar.
  • Les hores extraordinàries no abonades o compensades.
  • La part proporcional de les pagues extraordinàries.
  • Possibles indemnitzacions per fi de contracte o acomiadament.
  • Qualsevol altre import que l’empresa tingui pendent d’abonar al treballador.

Quina diferencia hi ha entre la quitança i la indemnització?

La quitança es dona en tots els casos de finalització de relació laboral i l’empresa està obligada a entregar-la.

La indemintazció només es dona en casos d’acomiadament o finalització del contracte temporal (a excepció del d’interinitat).

L’han de signar empresa i treballador?

En cas que totes dues parts estiguin d’acord amb les quantitats que s’hi reflecteixen, s’ha de signar. En cas contrari caldrà l’assessorament d’un professional per a arribar a un acord.