• És una quantia econòmica que rep el cònjuge que, degut a la fi del matrimoni, veu més perjudicada la seva situació econòmica. Per calcular l’import de la mateixa es tenen en compte factors com:
  • La posició econòmica dels cònjuges
  • Les tasques familiars que s’han realitzat durant la convivència familiar
  • L’edat, estat de salut i forma dels cònjuges
  • La durada de la convivència
  • Les noves despeses familiars del deutor
 • Pot ser en forma de capital (béns o diners) o en forma de pensió per un període limitat.
 • No és el mateix que la compensació econòmica per raó de treball.