El salari mínim interprofessional és el valor del salari mínim que rep un treballador per la seva jornada legal de treball, independentment del tipus de contracte que tingui. Aquesta quantitat és d’un total de 15.876€ anuals (que serien 1.134€ al mes en 14 pagues i 1.323€ en 12 pagues).