• Si, se’n diu estar en règim de pluriactivitat.
 • La pluriactivitat genera una diferent tributació, és a dir, hem de tributar els ingressos com autònom per una banda i els ingressos com assalariat per una altra.
  • Com a autònom:
   • IRPF per rendiments d’activitats econòmiques.
  • Com a assalariat:
   • IRPF per rendiments del treball.
  • A més, el treballador amb pluriactivitat haurà de cotitzar per dos règims diferents:
   • Com a autònom:
    • Pel règim especial de treballadors autònoms (RETA) o bé pel règim alternatiu al RETA previst per a alguns col·lectius com, per exemple, advocats, metges, farmacèutics, etc.
   • Com a assalariat:
    • Pel règim general de la Seguretat Social corresponent una part a càrrec del treballador (l’ocupador s’ho dedueix del seu salari mensual i l’ingressa a la SS) i una altra part que va a càrrec de l’ocupador (quota empresarial).