• Sí, se’n diu estar en règim de pluriactivitat. La pluriactivitat genera una diferent tributació, és a dir, s’haurà de tributar els ingressos com autònom i els ingressos com assalariat. 
    • Per tant, es tributaran els ingressos en renda (IRPF) tant com autònom pel benefici obtingut, com a assalariat, pel brut de la nòmina. Així mateix, en el cas dels autònoms també tributaran per IVA tot i que, en cas de no tenir una activitat exempta, aquest serà neutre. 
  • Com cotitza un treballador amb pluriactivitat? 2 règims: 
    • Com a autònom: Pel règim especial de treballadors autònoms (RETA) o bé pel règim alternatiu previst per a alguns col·lectius com, per exemple, advocats, metges, farmacèutics, etc.
    • Com a assalariat: Pel règim general de la Seguretat Social corresponent una part a càrrec del treballador i una altra part que va a càrrec de l’ocupador.