Sí que es podrà treballar en reparació d’averies urgents o quan es pugui dividir les zones per a que els treballadors de la construcció estiguin en una part diferenciada, separats i sense contacte, de la resta de persones.

Diumenge 12 d’abril a la nit es va publicar una ordre ministerial en que es prohibeixen les obres en edificis en els quals hi hagi altres persones amb les quals els treballadors de la construcció es puguin creuar.

Això afecta a paletes, fontaners, pintors i altres professions similars.

No obstant això, hi ha una sèrie d’excepcions, amb les quals sí que es podrà treballar amb normalitat:

  • En cas de reparació d’averies urgents, en qualsevol espai (habitatges o altres instal·lacions).
  • En cas que siguin noves construccions, quan no hi hagi altres persones alienes a l’obra en l’edifici afectat.
  • En cas que es pugui dividir l’edifici per a que els treballadors de la construcció ocupin un espai diferenciat de la resta de la gent, sempre sense contacte i amb separació.

Òbviament, aquelles empreses que estiguin aplicant un ERTO (ja sigui per causa de força major o per causes productives) podrà seguir aplicant-lo tal i com ja venia fent. Per tant, les limitacions de treball en obres només afectarà a les empreses que tornin a prestar serveis després de les festivitats de Setmana Santa.

Per a qualsevol qüestió, no dubti en contactar amb el nostre equip de professionals.