• S’equipara el permís de paternitat al de maternitat en nombre de setmanes de baixa en el naixement o adopció d’un infant, que passa a ser de 16 setmanes (de les quals 6 setmanes hauran de ser obligatòries i de forma ininterrompuda, i ampliable en alguns supòsits).
 • A més, cal recordar que els ingressos rebuts per part de la Seguretat Social en aquests conceptes estan exempts de tributació.
 • S’incrementa un 0,9% el salari dels treballadors públics i dels pensionistes, i un 1,8% les pensiones no contributives.
 • L’edat de jubilació passa a ser de 66 anys per a les persones amb menys de 37 anys i 3 mesos cotitzats.
 • Es modifica l’escala de gravamen de la base general per a rendes superiors a 300.000€ (rendiments del treball, de lloguer d’immobles, etc.), que tributaran a Catalunya al 50% a partir d’aquest import.
 • Es modifica l’escala de gravamen de la base de l’estalvi per a rendes superiors a 200.000€ (transmissió immobles i accions, dividends, etc.), que passen al 26% a partir d’aquest import.
 • Les deduccions de plans de pensions:
  • Passen a estar limitades a una aportació màxima de 2.000€ anuals al 2021 (anteriorment el màxim era de 8.000€). Aquesta xifra serà ampliable a 10.000€ si l’aportació és conjunta d’un pla individual i un pla d’empresa (2.000€ + 8.000€).
  • La aportació màxima per al cònjuge és de 1.000€ anuals (anteriorment el màxim era de 2.500€).
 • Es mantenen els límits dels autònoms amb mètode d’estimació objectiva (mòduls).
 • Es modifica l’escala de gravamen per a patrimonis superiors a 10,7 milions d’euros, que passa a ser del 3,5%.
 • Aquest impost, que fins a la data es considerava de caràcter temporal, restableix l’estatus d’indefinit.
 • Canvia el tipus d’IVA del 10% al 21% per a la venda de les begudes refrescants sucs i gasoses ensucrades (excepte que sigui en àmbit de la restauració, que manté el tipus reduït del 10%).
 • Es mantenen els límits dels autònoms amb mètode d’estimació objectiva (mòduls).
 • Canvia la regla especial d’ús efectiu per a serveis referents a l’article 70.Dos de la llei d’IVA que siguin realitzats a Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Canvis en la limitació en la deduïbilitat de despeses financeres per a grans empreses.
 • Modificacions en l’exempció sobre dividends i la doble imposició internacional per a grans empreses.
 • S’incrementa l’impost del 6% al 8%, que provocarà una pujada del cost total de les assegurances de tot tipus.

Si necessites ampliar o aclarir algun dels punts que hem tractat en aquesta publicació ens pots deixar un missatge al Whatsapp (629 25 22 22) o per correu electrònic, i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu. Al telèfon 93 814 16 87 ens trobaràs de dilluns a dijous de 8h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 8h a 14h.

Si necessites ampliar o aclarir algun dels punts que hem tractat en aquesta publicació ens pots deixar un missatge al Whatsapp o per correu electrònic, i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu. Al telèfon 93 814 16 87 ens trobaràs de dilluns a dijous de 8h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 8h a 14h.