Habitualment la declaració de la Renda surt a pagar amb dues o més feines perquè:

  • Les retencions que s’han efectuat en elles no han tingut en compte les altres feines.
  • En cas de contracte temporal només s’ha retingut un 2%.

És a dir:

A l’hora de fer la declaració de Renda se sumen tots els rendiments de tots els llocs on s’ha treballat i formen part de l’escala de tributació. Per tant, pot ser que si s’ha retingut poc en els diferents contractes, la diferència entre el que s’ha pagat durant l’any i el que realment s’ha de tributar sigui superior, i la declaració surti a pagar.