El dimecres 13 de maig es va publicar un nou reial decret llei amb importants novetats que afecten a empreses, autònoms i treballadors en situació d’ERTO per causa de Força Major. Us les expliquem a continuació.