Albert Pujol, expert en assegurances de Gestingral, explica les diverses opcions d’estalvi que podem tenir durant el 2015 tenint en compte la baixada en l’IRPF.

Necessites una gestoria a Vilanova?

Albert Pujol, experto en seguros de Gestingral, explica las diversas opciones de ahorro que podemos tener durante el 2015 teniendo en cuenta la bajada en el IRPF.

Necesitas una gestoría en Vilanova?