Actualització: S’ha publicat el DOGC corresponent per part de la Generalitat, que regula el següent a banda de l’Estat d’Alarma:

 • L’obertura al públic d’activitats de serveis, de comerç minorista i de restauració serà com a màxim fins les 21:00h.
 • La prestació de serveis a domicili per part de bars i restaurants serà com a màxim fins les 22:00h.

A banda, la resolució inclou algunes excepcions més que permeten la circulació en horari nocturn:

 • Desplaçaments per necessitats de persones amb transtorns de conducta, discapacitat o malaltia que requereixi activitat a l’exterior per al seu benestar.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04:00h i les 06:00h.

DURACIÓ

L’Estat d’Alarma ja està en vigor i durarà, com a mínim, fins a la mitja nit entre el dia 8 i 9 de novembre. Les següents mesures que s’expliquen a continuació també ja estan en vigor.

LIMITACIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES

Tot i que ja era d’aplicació a Catalunya, es limita a un màxim de 6 persones les trobades i reunions, tant en àmbit privat com en àmbit públic.

LIMITACIÓ DE CIRCULACIÓ EN HORARI NOCTURN

Durant les 22:00h i les 6:00h* només es podrà circular per les vies i espais d’ús públic per a realitzar les següents activitats:

 1. Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres productes de primera necessitat
 2. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris
 3. Assistència a centres d’atenció veterinària per motius d’urgència
 4. Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 5. Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat alguna de les activitats previstes.
 6. Assistència i cures a gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 7. Per causa de força major o situació de necessitat.
 8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
 9. Proveïment de carburant a gasolineres o estacions de servei, quan resulti necessari per a la realització de les activitats previstes en els apartats anteriors.

Per a realitzar els desplaçaments i activitats permeses, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat que es faci ús del certificat d’autoresponsabilitat, que es pot descarregar des d’aquí.

* L’aplicació d’aquest horari és per a Catalunya. Cada comunitat autònoma pot modificar les hores de limitació, iniciant entre les 22:00h i les 0:00h i finalitzant entre les 5:00h i les 7:00h.

LIMITACIÓ D’ENTRADA I SORTIDA ENTRE COMUNITATS AUTÒNOMES*

Es prohibeix l’entrada i sortida de persones del territori de cada comunitat autònoma, excepte per els següents motius:

 • Els descrits en l’apartat anterior amb les lletres “b”, “d”, “e”, “f”, “g” o “h”.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius.
 • Desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofes.
 • Actuacions requerides o urgents davant d’òrgans públics, judicials o notarials.
 • Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables.
 • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.

Entre les 06:00h de divendres i les 06:00 de dilluns es limita la mobilitat dins del propi municipi de residència, excepte per activitats esportives individuals, que es permet entre municipis limítrofs.

LA RESTA DE MESURES SEGUEIXEN VIGENTS?

La resta de mesures que s’havien aprovat segueixen vigents, com per exemple, el tancament de bars i restaurants i limitacions d’aforament en comerços i empreses de serveis, entre d’altres, i que explicàvem anteriorment en aquest vídeo.

Si necessites ampliar o aclarir algun dels punts que hem tractat en aquesta publicació ens pots deixar un missatge al Whatsapp (629 25 22 22) o per correu electrònic, i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu. Al telèfon 93 814 16 87 ens trobaràs de dilluns a dijous de 8h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 8h a 14h.

Si necessites ampliar o aclarir algun dels punts que hem tractat en aquesta publicació ens pots deixar un missatge al Whatsapp o per correu electrònic, i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu. Al telèfon 93 814 16 87 ens trobaràs de dilluns a dijous de 8h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 8h a 14h.