Totes les empreses, siguin petites, mitjanes o grans, estan obligades a tenir una direcció electrònica habilitada (DEH) per rebre les notificacions d’Hisenda. L’organisme estatal ja no envia cartes postals; des de fa anys utilitza precisament aquesta eina telemàtica per enviar tots els documents importants. De moment només fa servir aquest sistema amb les empreses, però no es descarta que en breu també afecti a les persones físiques.

Un mecanisme semblant utilitza la Seguretat Social, en aquest cas a través de l’aplicació Notess, que serveix per rebre les notificacions i avisos d’aquesta segona administració pública. Cal recordar que, en els dos casos, les empreses disposen d’un marge de dies per respondre als avisos, i que sinó es diu res en aquest període, tant Hisenda com la Seguretat Social ho dona per notificat, també les sancions i multes.

A Gestingral som especialistes en aquest camp i en la gestió de certificats digitals per a empreses. Per això, si teniu qualsevol dubte o consulta, o heu patit alguna sanció, contacteu amb Gestingral (info@gestingral.com) o directament amb el nostre assessor especialitzat en aquesta materia, en Jordi Fabré (jfabre@gestingral.com).

Declaració de la Renda - Exercici 2015