Ajudes de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19

Requisits per a optar a la subvenció:

  • Haver patit una baixada de la facturació de més del 30% comparant el 2020 respecte a l’exercici 2019 (aquest requisit no l’han d’acreditar aquelles persones físiques que tributin amb el règim d’estimació objectiva -mòduls-).
  • No haver tingut resultat net negatiu, és a dir, pèrdues cap dels dos exercicis: ni 2019 ni 2020.
  • Que els costos fixes provinguin de contractes subscrits amb anterioritat al 13 de març de 2021.
  • Mantenir l’activitat econòmica fins al juny del 2022.

Costos fixes:

  • S’entenen per costos fixes totes les quotes de lloguer, subministraments, pèrdues comptables, assegurances, etc.

Quantia de la subvenció:

  • A partir dels 3.000€.

Termini per a sol·licitar la subvenció:

  • Es podran tramitar les inscripcions prèvies fins el 19 de novembre a les 14:00h.

Si vols que fem el tràmit en el teu nom, fes-nos arribar un correu electrònic o bé truca’ns al 938141687.