A partir d’aquest mes d’agost, els treballadors autònoms que tenen escollida la base mínima veuran incrementada la seva base de cotització en un 1,4%. Segons les modificacions, la base de cotització mínima es fixa per aquest 2018 en 932,70€ mensuals. Per tant resulta un increment mensual de la quota d’autònoms de 3,85€, quedant fixat l’import de quota mensual en 278,87€.

Pels treballadors autònoms que a data 1 d’agost de 2018 tinguin 48 anys o més, i cotitzin sobre la base mínima, aquesta s’incrementarà en el mateix percentatge. Per tant, la base de cotització serà de 1.005,70€ i la quota d’autònoms mensual serà de 300,70€.

Els treballadors que tinguin la base màxima de cotització també veuran modificada la seva quota, pel mateix increment de l’1,4%. Per tant, la seva base s’estableix en 3.803,70€ mensuals i la quota a liquidar mensualment serà de 1.137,31€.

Per últim, cal tenir en compte que aquells que tinguin la quota d’autònoms bonificada hauran d’aplicar els percentatges de bonificació als nous imports (habitualment les bonificacions són del 30% o del 50%), i per tant, també veuran incrementada la quota. Excepte per als que es trobin en el període de pagament de Tarifa Plana (50€ mensuals);  en aquest cas, es manté l’import.

Si aquesta informació us ha generat algun dubte, des de Gestingral us recomanem consultar-ho amb un expert. Per sol·licitar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la nostre àrea laboral al correu electrònic laboral@gestingral.com o bé al telèfon 93 814 16 87 (marcar opció 2).