Des d’aquest mes d’agost, les pensions de viudetat presenten una considerable millora. Es tracta d’una pujada aplicable a la base reguladora, que fins el moment, i amb caràcter general, era del 52%. Ara, en canvi, aquest percentatge puja al 56% i de cara el proper 1 de gener del 2019, al 60%.
 
Totes aquestes millores se les podran aplicar els pensionistes que compleixin una sèrie de requisits:
-Tenir una edat igual o superior als 65 anys
-No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera
-No percebre ingressos per la realització de feines, sigui per compte pròpia o aliena
-No percebre rendes de capital mobiliari o immobiliari, guanys patrimonial o rendes d’activitats econòmiques superiors a 7.347,99 euros/any.
 
Les noves quantitats s’aplicaran automàticament a les pensions que es trobin vigents a la data d’aplicació de les modificacions establertes i a les noves sol·licituds de pensions de viudetat, sempre que compleixin els requisits establerts.
 
Si aquesta informació us ha generat algun dubte, des de Gestingral us recomanem consultar-ho amb un expert. Per sol·licitar més informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a info@gestingral.com o bé al telèfon 93 814 16 87.