La Generalitat de Catalunya ha publicat avui les mesures que s’havien anunciat referents al lloguer de locals de negoci i establiments del sector de l’hostaleria i del comerç al menor, afectats pel tancament o per les limitacions d’aforament.

En què consisteix la mesura?

S’insta als inquilins dels locals a intentar arribar a un acord amb els propietaris dels mateixos, que modifiqui el contracte existent degut a les condicions actuals de tancament o limitació derivades de la pandèmia del Covid-19.

I què passa si no s’arriba a cap acord?

En cas de no haver arribat a cap acord en el termini d’1 mes des de la comunicació de l’inquilí al propietari, es poden donar dues resolucions segons quina sigui la circumstància del local:

 • En cas de suspensió de l’activitat:
  • Segons les restriccions actuals, aquesta mesura afecta a bars i restaurants, independentment que puguin fer servei a domicili o de recollida de productes a l’establiment.
  • Mentre duri la suspensió de l’activitat, el lloguer del local o establiment s’ha de reduir en un 50%.
  • En cas que les restriccions de suspensió tinguin una durada superior a 3 mesos en el transcurs d’un any (a comptar a partir de l’aplicació d’aquest decret llei), l’inquilí podrà rescindir el contracte sense penalitzacions.
 • En cas de restricció parcial de l’activitat:
  • Segons les restriccions actuals, aquesta mesura afecta a establiments i locals de comerç al menor, que estiguin afectats per la restricció d’aforament.
  • Mentre duri la restricció, el lloguer del local s’ha de reduir proporcionalment a la mesura i, sobre la part de la qual no es pot disposar del local, aplicar un 50% de reducció.
  • Exemples:
   • En cas de tenir un aforament màxim del 30% (en els metres quadrats d’atenció al públic, exclosos els magatzems), caldrà reduir el lloguer del local o establiment en un 50% sobre el 70% del qual no es disposa, i per tant, reduir un 35% del lloguer de la part del local d’atenció al públic.
   • En cas de se una botiga 24 hores i tenir una limitació d’horari (tancament entre les 22h i les 7h), caldrà reduir el lloguer del local o establiment en un 50% sobre el 37,5% del qual no es pot disposar (les 9h de tancament sobre les 24h del dia), i per tant, reduir un 18,75% del lloguer de la part del local d’atenció al públic.

Des del moment en que el propietari hagi rebut un requeriment fefaent (habitualment burofax) per part de l’inquilí de la voluntat de negociació, no podrà emetre cap factura o rebut de lloguer fins que no s’hagi arribat un acord o, en cas de no acord i al cap d’un mes, s’apliquin les reduccions anteriors.

I si hi havia una fiança superior a la mínima legal?

En aquest cas, el pagament del lloguer del local o establiment, aplicant les mesures anteriors, podrà anar a càrrec d’aquesta fiança, no podent ser aquesta inferior a la fiança marcada per llei, havent-se de reintegrar com a màxim en 1 any.

Si necessites ampliar o aclarir algun dels punts que hem tractat en aquesta publicació ens pots deixar un missatge al Whatsapp (629 25 22 22) o per correu electrònic, i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu. Al telèfon 93 814 16 87 ens trobaràs de dilluns a dijous de 8h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 8h a 14h.

Si necessites ampliar o aclarir algun dels punts que hem tractat en aquesta publicació ens pots deixar un missatge al Whatsapp o per correu electrònic, i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu. Al telèfon 93 814 16 87 ens trobaràs de dilluns a dijous de 8h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 8h a 14h.