Gestingral gestoria assessoria

S’apropa el Nadal, el Cap d’Any i el dia de Reis, i amb aquestes dates, s’apropen els dies de tres grans sortejos de loteria, en què gran part de la població hi participa: el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, el sorteig de La Grossa de Cap d’Any i el sorteig de la Loteria del Nen del dia de Reis. En aquesta entrada s’explica quina és la tributació dels diferents premis que s’hi sortegen:

Per als tres sortejos esmentats, el primer que cal tenir en compte en cas de ser una de les persones afortunades, és que els primers 40.000€ que es percebin en concepte del premi estaran exempts de tributació.

D’aquesta manera, tots els premis percebuts inferiors a 40.000€ no tindran cap tipus de tributació; i per als premis d’import superior a 40.000€, caldrà tenir en compte que tributaran a un tipus fix del 20% a partir d’aquesta xifra, quedant els primers 40.000€ exempts de tributació.

Per exemple, en cas de percebre un premi per valor de 50.000€, els primers 40.000€ quedaran sense tributació, i els 10.000€ restants tributaran a un percentatge del 20%, i per tant, la tributació total del premi de 50.000€ serà de 2.000€, i per tant, quedarà un import net després d’impostos de 48.000€.

Alhora, en cas de percebre un import de premi de 400.000€, els primers 40.000€ quedaran exempts, i per tant, caldrà tributar pel 20% sobre la quantitat restant de 360.000€, essent l’import total de tributació de 72.000€, i per tant, percebent un import net final de 328.000€.

En qualsevol cas, des de Gestingral us podem ajudar i assessorar tant en la tributació d’aquests imports, com en inversions posteriors que es vulguin realitzar.