El consell de Ministres ha aprovat un nou increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que passa a ser de 965 € mensuals en 14 pagues (és a dir, 13.150€ anuals o 1.125,83€ mensuals en 12 pagues) sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, i que suposa un total d’increment de 15 € mensuals (anteriorment era de 950 € mensuals).

Aquesta mesura entre en vigor amb caràcter retroactiu des del passat 1 de setembre de 2021, i amb una vigència fins el proper 31 de desembre de 2021. En conseqüència, caldrà modificar aquelles nòmines del mes de setembre que es trobin per sota d’aquest import, malgrat ja es trobin calculades i liquidades.

Veure el BOE