Com et pot afectar l’IBEE o Impost sobre begudes ensucrades envasades?

La llei 5/2017 de la Generalitat de Catalunya ha creat un nou impost què grava el consum de begudes ensucrades en el territori de Catalunya. Ha entrat en vigor l’1 de maig de 2017.

Les begudes subjectes a aquest impost, i les què no ho estan, es relacionen en l’article 72 de l’esmentada llei i les poden consultar en el següent enllaç:

Begudes Ensucrades Envasades · Preguntes Freqüents sobre aquest nou impost

Igual què passa amb l’IVA, l’obligat a suportar l’impost és el consumidor final. Els obligats a recaptar l’impost i realitzar l’ingrés a Agència Tributària de Catalunya son els establiments comercials  què els hi subministren, com establiments hostaleria i supermercats i botigues de venda minorista, al què la llei li atorga la condició de contribuent.

Malgrat l’anterior, es preveu la figura del substitut del contribuent. Aquest serà el distribuïdor què subministra aquestes begudes a l’establiment què les posa a disposició del consumidor.  És en aquest cas el distribuïdor, com a substitut del contribuent, qui adquireix la condició de subjecte passiu de l’impost i està obligat a ingressar l’impost a Agència Tributària de Catalunya. Això vol dir què, generalment, es trasllada al distribuïdor la càrrega administrativa de liquidar l’impost.

Aquest nou impost es meritarà en el moment de la posada a disposició de les begudes als establiments. Per això, en les factures dels distribuïdors apareixerà un nou concepte:  “IBEE” o “impost sobre begudes ensucrades envasades”. Sobre aquesta nova partida el distribuïdor ha de repercutir igualment l’IVA.

El distribuïdor liquidarà l’impost de forma trimestral entre el dies 1 i 20 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre per les quotes meritades en el trimestre anterior. Aquesta liquidació es farà per la totalitat de l’impost repercutit en les factures emeses (encara què no estiguin cobrades). No és susceptible de poder-se ajornar.

El contribuent (establiment hostaleria o de venda minorista) està obligat a repercutir l’impost al consumidor final, sense que sigui necessari que s’expliciti de forma expressa en el tiquet de compra. Igualment, sobre aquest impost  s’ha de repercutir IVA.

Conclusió sobre l’aplicació del nou Impost sobre Begudes Ensucrades Envasades:

  1. Si vostè es un establiment de venda minorista o d’hostaleria:

    Trobarà què les factures dels seus proveïdors inclouran un nou concepte, “IBEE” o “impost sobre begudes ensucrades envasades”, sobre els quals li carregaran igualment IVA. A la vegada, vostè podrà repercutir el mateix impost què ha pagat al distribuïdor (aquest concepte no es pot incrementar afegint el marge comercial) en les seves vendes, però no serà obligatori que faci cap mena de menció al respecte en les seves factures de venda. Si decideixen no incrementar el preu dels seus productes, l’impost es consideraria inclòs en el seu volum de vendes.

  2. Si vostè és distribuïdor què subministra a establiments de venda minorista o d’hostaleria: 

    Haurà de repercutir al seu client l’impost i ingressar trimestralment l’impost què hagi facturat als seus clients en base a les factures emeses (no cobrades), sense què pugui ajornar-lo.

La Generalitat de Catalunya ha publicat determinades preguntes freqüents què poden consultar en aquest enllaç per a ampliar aquesta informació.

En qualsevol cas, l’equip de professionals experts de Gestingral queda a la seva disposició per a qualsevol aclariment al respecte.

Begudes Ensucrades Envasades · No et quedis amb dubtes sobre aquest nou impost IBEE

Impost Begudes Ensucrades · Donem una SOLUCIÓ al TEU DUBTE