Durant aquest vídeo, l’administrador de Gestingral, Amadeu Pujol, argumenta perquè Hisenda perjudica als més dèbils.