A partir de l’1 de gener de 2016, totes les mares amb més de dos fills tenen dret a cobrar un nou complement de maternitat en pensions contributives de jubilació, viduetat i incapacitat permanent. Mari Carmen Grillo, responsable del departament laboral de Gestingral, explica en aquesta entrevista a Canal Blau FM les condicions d’aquesta nova ajuda econòmica.

En el cas de mares amb dos fills, l’increment és del 5% respecte el que es guanya de pensió. En cas de tres fills, el complement arriba al 10%. I a partir de quatre fills, l’augment es situa en el 15%. L’ajuda s’aplica en tots els casos, tant si es cobra la pensió mínima, com la màxima (2.567 euros), tot i que en aquest darrer supòsit, el percentatge es redueix a la meitat.

Existeix alguna excepció més a la norma, però són mínimes. En tot cas, davant de qualsevol dubte, des de Gestingral us recomanem que demaneu cita gratuïta amb qualsevol dels nostres assessors per assegurar-vos que podeu cobrar aquest nou complement de maternitat.

Més informació a: info@gestingral.com
Contacta amb nosaltres

A partir del 1 de enero de 2016, todas las madres con más de dos hijos tienen derecho a cobrar un nuevo complemento de maternidad en pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Mari Carmen Grillo, responsable del departamento laboral de Gestingral, explica en esta entrevista en Canal Blau FM las condiciones de esta nueva ayuda económica.

En el caso de madres con dos hijos, el incremento es del 5% respecto lo que se gane de pensión. En caso de tres hijos, el complemento llego al 10%. Y a partir de cuatro hijos, el aumento se sitúa en el 15%. La ayuda se aplica en todos los casos, tanto si es cobra la pensión mínima como la máxima (2.567 euros), aunque en este último supósito, el porcentaje se reduce a la mitad.

Existe alguna excepción más a la norma, pero son mínimas. En todo caso, ante cualquier duda, desde Gestingral os recomendamos que pidáis cita gratuíta con cualquiera de nuestros asesores para aseguraros que podéis cobrar este nuevo complemento de maternidad.

Más información en: info@gestingral.com
Contacta amb nosaltres